audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

SDS-kliniken

I samarbete med SDS-kliniken i Göteborg deltog Audiotechture under 2009 i ett försök att påverka det autonoma nervsystemet med ljud.

Experimentet var ett samarbete mellan Audiotechtre och SDS-kliniken under ledning av docent Gaby Badre, specialist inom forskningsområdet neurobiologi, och syftet var att undersöka vilka ljud som effektivast kunde försätta en person i vila.

Audiotechture konstruerade en programvara som under cirka en halvtimma producerade ett antal förutbestämda ljudkaraktärer, såväl naturliga som artificiella, men också musikaliska ljud med bestämd tonhöjd som spelades upp för försökspersonerna genom hörlurar.

Under tiden som ljudförloppen spelades upp samlades en mängd data in från försökspersonen som puls, blodtryck, EEG och EKG vilka senare analyserades av Dr Badre och klinikens biomedicinska analytiker.

Om resultaten kan man säga så mycket att de pekade i en viss riktning men att undersökningen var för begränsad sett till omfattningen för att något statistiskt hållbart skulle vara möjligt att konstatera och experimentet fick tyvärr avbrytas i förtid på grund av otillräckliga resurser.