audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Odelius New Media

På uppdrag av reklambyrån Odelius New Media skapade Audiotechture 2006 en ljudskulptur, döpt till Yttringar av beställaren.

Skulpturen är en hög konstruktion bestående av fyra armeringsjärn, åtta högtalare, en kamera och ett utrangerat elskåp. Skulpturen är tyst fram tills att någon kommer inom en meters radie då den börjar ge ifrån sig ett ljud som liknar ett kraftigt nätbrum. Ju närmare skulpturen man sedan kommer desto starkare blir närbrummet tills det övergår i ljudet av elektriska urladdningar. Riktigt nära ger skulpturen ifrån sig kaotiska och aggresiva ljud, som kan liknas vid  elektriska rovdjursmorranden.