audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Röhsska museet

Röhsska museet i Göteborg är Sveriges största museum för mode, design och konsthantverk. De ostasiatiska samlingarna finns i fyra salar och består av framförallt föremål från Kina, Japan och Korea. Audiotechtures fyra ljudverk invigdes i oktober 2012.

Audiotechtures ljudsättningar för Röhsska museet skulle dels ingå som permanenta ljudverk i museets samlingar men också samexistera med de utställda föremålen i de fyra ostasitiska rummen och förstärka upplevelsen av dem. Samtidigt fanns det problem i form av ett pregnant brus från luftkonditioneringen som frekvensmässigt dikterade verkens klangliga innehåll. Lösningen blev att i varje rum utgå från inspelningar av rummens egenbrus och i två av fallen också låta bearbetningar av dessa utgöra hela kompositionen och i de två andra bli grunden för ytterligare klanger.

Rum 1 Bronsbordun

Verket bygger på brons som material och klangkälla. Tyngden i materialet återspeglas i de objekt och det ljus som ger rummet sin karaktär. En påminnelse om tiden som ett oförklarligt flöde. 


Rum 2 Andas tid

Rummets eget brus är bearbetat med olika processer till en långsam ström av utandningar. Verket är tillståndslikt och knyter an till meditationens mål snarare än dess metod.


Rum 3 Friktion

Rummets eget ljud är bearbetat i flera skikt och uppspaltat i olika frekvenser och rörelsemönster. Gradvisa förskjutningar mellan skikten skapar en känsla av volymer i förändring.


Rum 4 Maskspel

Verket är ett maskspel, en lek med identiteter. Ljud och klanger byter roller och gömmer sig bakom varann, inte bara i detaljer – hela kompositionen är en illusion. Det kan låta som musik, men är det inte, det bara föreställer musik.