audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus utgör den samlade barnsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. På uppdrag av Insamlingsstiftelsen för Barnsjukhuset inreddes två behandlingsrum med djungeltema där Audiotechture skapade ljudberättelserna.

Som ett sätt att åstadkomma mer attraktiva behandlingsmiljöer men också för att dra barnens uppmärksamhet åt ett annat håll inreddes två behandlingsrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med vildmarksteman skapade av inredningsarkitekterna Bittra Britta.

Rummen har två huvudfigurer, jaguaren Jagge och zebran Siv, och hela interiören är byggd på dessa två teman, där Audiotechture skapade två långa berättande ljudspår med utgångspunkt i miljön runt ett rovdjur och en gräsätare.De två behandlingsrummen invigdes 2011 och sedan dess har Bittra Britta i samarbete med Audiotechture inrett ytterligare fjorton rum med teman som spänner över land, hav och luft befolkade av allt från elefanter och sengångare till blåvalar.

De tematiserade behandlingsrummen blev från första början en framgång och är ett pågående projekt.