audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

I Sahlgrenska universitetssjukhusets lekterapi har Audiotechture installerat en portabel sagostund med hjälp av en ljuddusch på en ställning där ett antal olika ljudberättelser spelas upp. Ljudmiljöerna är framtagna för att skapa en frizon undan den övriga sjukhusmiljön och är av olika karaktär, från svensk natur över exotiska djungler till rena fantasilandskap.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av de största i Sverige. Lekterapin är till för alla barn och ungdomar som vårdas på sjukhuset. Ett ställe där de kan leka, spela, skapa och koppla av.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

En likadan ljuddusch har också installerats i BUS-biblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sveriges största barnsjukhus, avsedd att skapa avskildhet under läsningen. Nordiska sommarängar, exotiska miljöer, djuphavsresor och droppgrottor bildar en fantasifull och ibland spännande fond att sjunka in i.

Biblioteket vann 2009 utmärkelsen Årets bibliotek.