audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Reception/matsal


Receptionen och matsalen har snarlika ljudsättningar baserade på naturljud. Bergendal ligger naturnära och både reception och matsal har stora glasytor ut mot Edsviken. I receptionen är naturljudet ständigt närvarande, i matsalen endast under frukosten.Bergendal är en hotell- och konferensanläggning norr om Stockholm som 2007 gav Audiotechture i uppdrag att ljudsätta en del av anläggningen.

Bergendal hotell och konferens

Ljudtavla

Ljudtavlan hänger i en lång trapphall som förbinder bland annat matsal och bar med den lägre liggande receptionsdelen. I den långa, svagt sluttande trappan finns en stor del av Bergendals permanenta konstsamling, både tavlor och skulpturer, men här ges också plats åt tillfälliga utställningar. Tavlan är en vit kvadrat som spelar en evighetsslinga bestående av naturelement i olika grader av bearbetning och transformation.