audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

För Scandic Berlin har Audiotechture gjort en ljudsättning av hotellet i samklang med den nordiskt präglade inredningsarkitekturen.

Hotell Scandic Berlin

Hissar

Hisskorgarna och schakten har ljudsatts med nordiska fåglar.


Toaletter

Toaletterna har fått en meditativ klang med ljud inspirerade av renars bjällror.


Frukostmatsal

Frukostmatsalen gavs en mix mellan naturljud och abstrakta instrumentklanger presenterade i tio kanalers surround.

Korridorer

Varje korridor i de översta fem våningarna har försetts med sensorstyrda ljudridåer, fem på varje våning, med ljudmixar inspirerade av olika nordiska naturfenomen som iskristaller, snösmältning och urskog. Varje ridå har ett stort

antal ljud som spelas upp slumpmässigt. Ljuduppspelningen startar när en person rör sig i sensorns bevakningsområde.