audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Våning fyra i Mellersta Fabriken är ett kontorshotell för småföretag där Audiotechture gjort sammanlagt fem olika ljudinstallationer i de gemensamma ytorna utanför företagens egna kontor.

Interaktiv dörrklocka

I entrén till kontorsvåningen bygger dörrklockan på motion tracking, det vill säga en kamera monterad över dörren reagerar när någon rör sig inom ett visst givet fält. Kameran skickar impulsen till en synthesizer som sedan spelar upp enslumpstyrd melodi baserad på hur den som passerar in genom dörren rör sig. Dörrklockan låter med andra ord aldrig likadant två gånger utan en ny melodi skapas för varje ny in- och utpassering. Däremot är klangkaraktären liknande. Idén är att skapa något som fortfarande har kvar signalfunktionen men ändå stimulerar mer än ett repetitivt ”ding-dång” varje gång någon går genom dörren.


Navet

Navet är en stor allmänyta mitt i kontorsvåningen där en utemiljö i sexkanalig surround introducerats. Här finns i princip hela ljudlandskapet utanför placerat innanför väggarna: fåglar, insekter, grodor, vind och porlande vatten. Tack vare att sinnesintrycken förstärker varann får också uteljudet det redan stora rummet att verka ännu större.


Ljudduschen

Vid ett runt fönster som vetter ut mot sjön Sävelången placerade Audiotechture en ljuddusch innehållande allt det som finns i ens blickfång. Ljudduschen är här tänkt som en mental rekreationsanläggning för snabb återhämtning mellan möten och andra kontorssysslor som tär på kreativiteten.Nääs Fabriker

Korridorljud

Kontoret har tre korridorer. I var och en av dem har Audiotechture installerat rörligt ljud via en rad högtalare som spelar upp ljudet i korridorens längsled. För att skapa stimulans snarare än irritation är korridorljuden aktiverade genom rörelsedetektorer i korridorernas ändpunkter som slumpmässigt låter en viss tid förflyta innan systemet ger en impuls till att ett nytt ljud spelas upp.

Korridorljuden är inte bara en del av stimulanstänkandet, de blev också ett sätt att berätta byggnadens historia i ljud. Nääs Fabriker är en gammal textilindustri från mitten av 1800-talet, alltså är ljudpaletten framtagen för att motsvara hundrafemtioårig textiltillverkning: vattenhjul, ångtåg, remdrift och vävstolsljud som rörde sig i korridorerna.  

Efter två års drift gjordes sedan en utvärdering tillsammans med de som arbetade i kontoren och det visade sig då att de som omväxling ville byta ut industriljuden mot naturljud, så nu flyger svalor och enkelbeckasiner i korridorerna på Mellersta Fabriken.

Och hur länge?

Det är en av de stora fördelarna med en akustiskt formgiven miljö. Jämfört med andra arkitektoniska element är det en enkel och ganska omedelbar åtgärd att helt förändra omgivningen.


Toaletter

Där de övriga fyra installationerna syftar till stimulans ville vi skapa en mer meditativ frizon inne på toaletterna. Tanken var att ljudet skulle motsvara oändligt långa harpsträngar spända över ett stilla vattendrag och skapades med utgångspunkt från ljudet av regn som transponerats ned och bearbetats.