audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Sjöbyskolan

Sjöbyskolan ligger i västsvenska Horred och har elever från förskola till klass 6. 2007 genomförde Audiotechture här sin första klassrumsinstallation.

Ljudsättningen syftade till att upphäva gränsen mellan ute och inne och hade två syften. Det första att skapa ett behagligt ljudlandskap inne i klassrummet på en nivå precis över ett befintligt fläktsystem, det andra att skapa en ljudreferens i klassrummet för både lärare och elever. Ambitionen var att denna ljudreferens efter en tid skulle fungera både självsanerande och normbildande.

I praktiken har det fungerat så att läraren har kunnat välja ett element i ljudbilden som referens och säga: ”När ni inte hör grodorna över bokhyllan är det för mycket prat härinne”.Detta kräver att ljuden är flerkanaliga, dels för att det skapar en transparens i ljudet som gör att den totala ljudnivån kan hållas nere men också att alla utan problem ska kunna identifiera och skilja ut referensen.

Resultatet på Sjöbyskolan blev att eleverna snabbt lärde sig att känna av störningsnivån och läraren slapp tjata.

Installationen utvärderades löpande under vårterminen 2007 och det visade sig att det hade blivit tystare i klassrummet och att en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever åstadkommits med bättre studieresultat som följd.