audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Vildmarkshotellet Kolmården


Vildmarkshotellet är en del av Kolmårdens djurpark med en anläggning kallad African Spa & Relax där Audiotechture skapade en egyptisk ljudmiljö till upplevelsebadet 2008.

Vildmarkshotellets äventyrsspa försågs med tre installationer som förstärkte den geografiska och tidsmässiga känslan samtidigt som det tack vare placeringen av de olika delarna hjälpte till att definiera

rummets volym.


Svalflockar


I taket pilar svalflockar fram och tillbaka då och då. Ljudet av svalornas kvitter och snabba vingslag förändrar rumsupplevelsen och suddar ut den begränsning som innertaket utgör.


Tanganjikatutare

På stålpelarna ut mot Bråviken placerade vi större fåglar på stålpelare fyra meter upp. (Naturligtvis finns det inga fåglar som heter Tanganjikatutare, de förekommer bara i ett avsnitt av Kalle Anka, men vi gillade kopplingen mellan det påhittade namnet och de påhittade fågellätena.)


24 timmar på Nilen

I en lugnare vrå i det stora upplevelsebadet skapade vi ett dygn vid Nilstranden.

Dygnet tar 48 minuter att uppleva och täcker in allt man kan tänka sig av ljudupplevelse: från morgonen när allt liv vaknar, till middagstimmens stillastående hetta där det är nästan helt tyst – till och med ljuden har sökt skydd i skuggan – över eftermiddagen där man kan höra en kamelkaravan och ljudet från en basar på avstånd, mot kvällstimmarna där nya fågelläten dyker upp i vassruggarna, och slutligen natten, när syrsor och grodor tar över.