audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Kinnarp Norge

Kinnarp Norge arrangerade 2009 en egen mässa där fokus låg på olika former av störande ljud och Audiotechture bidrog med flera olika angreppsvinklar på problematiken.

Till mässan levererade Audiotechture flera olika typer av ljudmiljöer och uppspelningsformat. Hela monterytan omgavs av en lugn naturmiljö i ena sidan och en intensiv storstadsmiljö i den andra, och mellan dessa ytterligheter hade Kinnarp byggt upp olika kontorslösningar beståede av såväl  arbetsplatser som fikamiljöer och avslappningsrum. Audiotechture arbetade här både med ljudduschar, olika typer av puntkljud och heltäckande bakgrundsmiljöer.